Jak oceniasz nowy serwis?

Niewykorzystane pieniądze z PFRON-u

Jak wynika z informacji rządu na temat realizacji postanowień Karty Praw Osób Niepełnosprawnych w 2005 r., podanej 17 listopada 2006 r., władze powiatowe wydały tylko 8 procent (94,7 mln zł) środków przyznanych im przez PFRON na realizację zadań związanych z rehabilitacją i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

W porównaniu z rokiem poprzednim, o połowę mniej pracodawców złożyło wnioski o przystosowanie miejsc pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika w 2005 r. W tym roku w całej Polsce złożyło jedynie 137 takich wniosków. Być może sytuacja ta spowodowana jest koniecznością zwrotu refundacji przez pracodawcę, jeśli zatrudniona osoba niepełnosprawna, będzie pracować na dofinansowanym stanowisku krócej niż trzy lata.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u