Jak oceniasz nowy serwis?

Niższy zasiłek pogrzebowy


Od września ZUS i KRUS wypłacają to świadczenie w wysokości 6162,96 zł
 


Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby.

Wynagrodzenie to ostatnio spadło do 3081,48 zł, a to oznacza, że zmaleje także kwota zasiłku. Będzie on niższy o 208,26 zł w stosunku do ostatnich trzech miesięcy. W nowej kwocie dostaną go osoby, których bliski zmarł po 31 sierpnia br.

Przypomnijmy, że zasiłek ten, wypłacany przez ZUS lub KRUS, przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Najczęściej jest to ktoś z rodziny zmarłego. Może go też dostać pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, Kościół lub związek wyznaniowy, jeżeli to one pokryły te koszty.

Zasadniczo prawo do zasiłku wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w ciągu 12 miesięcy od śmierci osoby, po której on przysługuje.

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u