Jak oceniasz nowy serwis?

Nowe przepisy w 2009r o urlopie macierzyńskim
Zmiany w kodeksie pracy: Do Nowego Roku urlopy macierzyńskie zostają wydłużone z 18 do 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka oraz do 31 tygodni w przypadku urodzenia bliźniaków, 33 - trojaczków, 35 - czworaczków i 37 - pięcioraczków.

Ale to nie koniec. Długość urlopu będzie się sukcesywnie zwiększała o tzw. część dodatkową, czyli nieobowiązkową, którą matka weźmie na własne życzenie. Wniosek o urlop będzie musiała złożyć najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem a szef musi go uwzględnić. Część fakultatywna w 2010 wyniesie odpowiednio 2 i 3 tygodnie (na wieloraczki), w 2012 - 4 i 6 tyg., a w 2014 - 6 i 8 tygodni.

Dodatkowy urlop na tych samych zasadach dostanie też ojciec. Od 2010 r. ojcowie będą mogli również skorzystać z tzw. urlopu tacierzyńskiego (1 tydz.), który dwa lata później zostanie wydłużony do 2 tygodni. Podczas korzystania z urlopu ojcu będzie przysługiwała taka sama jak matce ochrona przed zwolnieniem i inne przywileje.

Urlop dodatkowy może być połączony z pracą u swojego pracodawcy maksymalnie na połowę etatu. Od Nowego Roku w tej sytuacji będzie podlegała ochronie przed zwolnieniem. Osoby korzystające z urlopu dodatkowego zachowają prawo do zasiłku macierzyńskiego i wynagrodzenia za pracę w proporcjach odpowiadających wymiarowi czasu pracy i czasu odpowiadającego urlopowi macierzyńskiemu. Pracownicy, którzy nie chcą skorzystać z urlopu wychowawczego i zdecydują się na podjęcie pracy w niepełnym wymiarze godzin, będą chronieni przed zwolnieniem przez rok.

Kolejną zmianą jest możliwość wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli oraz finansowanie z tego funduszu opieki nad dziećmi przebywającymi w tych placówkach.

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u