Jak oceniasz nowy serwis?

Nowe zasady płatności w domach pomocy społecznej
Wejście w życie nowych zasad odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, budzi obawy likwidacji wielu domów pomocy społecznej.

W chwili obecnej, utrzymanie domów pomocy społecznej należy do zadań własnych powiatu. Gmina, która kieruje do placówki osobę potrzebującą pomocy, musi pokrywać różnicę między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami, wnoszonymi przez osobę przebywającą w domu pomocy społecznej oraz jej rodzinę. Docelowo cały koszt pobytu w domu opieki społecznej musi pokryć gmina z którą będą zawierane odpowiednie umowy.

Za pobyt w domu pomocy społecznej osób, które zostały przyjęte przed 1 stycznia 2005r., finansowany jest przez wojewodę, czyli według poprzednich zasad.

Zmiany w zasadach odpłatności za pobyt powodują, że gminy bardzo ostrożnie decydują o skierowaniu danej osoby do domu pomocy społecznej. Korzystają za to z tańszej możliwości pomocy, jaką są usługi opiekuńcze. Gminy decydują się na usługi opiekuńcze również wobec osób, które spełniają wszystkie warunki wymagane przez ustawę o pomocy społecznej, aby mogły być umieszczone w domu pomocy społecznej.
Konsekwencją takiego działania gmin, może byćzamykanie wielu domów pomocy społecznej. Wolne miejsca w tych domach spowodują mniejsze dochody, a tym samym znaczny wzrost kosztów utrzymania placówek.

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u