Jak oceniasz nowy serwis?

Nowy program PFRONu - samochód dla niepełnosprawnego

 

PFRON ogłosił zasady realizacji programu pilotażowego "Sprawny dojazd - pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B".

Aby osoba niepełnosprawna mogła otrzymać od Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie na zakup samochodu lub kurs prawa jazdy kategorii B, muszą spełniać pewne wymagania. Aby otrzymać dofinansowanie do samochodu, osoby niepełnosprawne musza po pierwsze być zatrudnione lub uczące się osoby w wieku aktywności zawodowej. Po drugie muszą w przypadku starania sie o dofinansowanie zakupu auta - posiadać prawo jazdy kategorii B. Po trzecie muszą także posiadać ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, wydane z powodu znacznej dysfunkcji narządu ruchu, obejmującej co najmniej jedną kończynę dolną.

Z możliwości dofinansowania kursu na prawo jazdy kategorii B, mogą natomiast skorzystać pełnoletnie niepełnosprawne osoby w wieku aktywności zawodowej, które posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu.

 

Jak podał PFRON, maksymalna wysokość dotacji do zakupu samochodu wynosić będzie:

- 14 040 zł, czyli 15-krotność najniższego wynagrodzenia, jeśli będzie dotyczyło zakupu samochodu osobowego, albo
- 17 784 zł, czyli 19-krotność najniższego wynagrodzenia, jeśli będzie dotyczyło zakupu oprzyrządowanego samochodu osobowego.

 

W przypadku kursu na prawo jazdy kategorii B, maksymalne dofinansowanie z PFRON może wynieść:

- 1170 zł, czyli 1,25-krotność najniższego wynagrodzenia, w przypadku kosztów kursu i egzaminów oraz

- 702 zł, czyli 0,75-krotność najniższego wynagrodzenia, w przypadku pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy przez osobę niepełnosprawną.

Trzeba dodać, że aby skorzystać z dofinansowania PFZRON wymaga wniesienia pewnego wkładu własnego. I tak w przypadku zakupu samochodu osobowego, wynieść musi nie mniej niż 50 % kosztów zakupu, a w przypadku kursu prawa jazdy - nie mniej niż 15 %.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u