Jak oceniasz nowy serwis?

Nowy projekt -

 

"Animatorzy Społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych - aktywizacja środowiska na pograniczu" to tytuł nowego projeku, którego realizację rozpoczął właśnie Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Frauen auf dem Weg nach Europa e. V z Wolnego Kraju Związkowego Saksonii.

 

Aby projekt mógł zostać zrealizowany, potrzebni są liderzy społeczni, którzy będą w nim uczesniczyć. Dlatego organizatorzy poszukują animatorów społecznych, którzy wykażą chęć uczestnictwa w projekcie. Idealny kandydat na animatora to osoba w wieku 18 - 30 lat, pochodząca z powiatu lub miasta w województwie dolnośląskim , w którym projekt będzie realizowany i mogąca uczestniczyć w całym projekcie, a w szczególności w planowanych trzech trzydniowych szkoleniach, które odbywać się będą w dni powszednie (I – grudzień, II – styczeń, III – marzec). Poza tym, kandydat na animatora społecznego powinien być uczniem lub studentem podejmującym działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osobą aktywnie działającą w sektorze non-profit. Powinien też dostarczyć minimum 2 rekomendacje.

W szczególności do uczestnictwa w projekcie zaproszone są osoby niepełnosprawne.
Udziało w projekcie jest bezpłatny. Jednak w przypadku szkoleń i konferencji uczestnik we własnym zakresie musi pokryć koszty dojazdu na miejsce szkolenia i konferencji. Szkolenia odbywać się będą w Karpaczu lub w Szklarskiej Porębie, a konferencja w Jeleniej Górze.

Celem projektu "Animatorzy Społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych - aktywizacja środowiska na pograniczu" jest aktywizowania lokalnych środowisk w zakresie działania na rzecz zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do edukacji na poziomie średnim i wyższym.

Projekt będzie realizowany w powiatach: bolesławieckim, lwóweckim, kłodzkim, dzierżoniowskim, świdnickim, zgorzeleckim, jaworskim, kamiennogórskim, lubańskim, strzelińskim, wałbrzyskim, ząbkowickim, złotoryjskim i jeleniogórskim, oraz w miastach Jelenia Góra i Szklarska Poręba.

 

<<< Cofnij...


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u