Jak oceniasz nowy serwis?

Od 2009 roku będzie więcej ośrodków pomocy

 

Nowe przepisy dotyczące ochrony zdrowia psychicznego zostały przyjete przez rząd i zaczną obowiązywać od 2009 roku.

Nowelizacja przepisów dotyczących ochrony zdrowia psychicznego pozwoli na wydanie rozporządzenia umożliwiającego uruchomienie pierwszego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia obejmującego lata 2009-2013.

Program będzie miał na celu rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rozpoznawania i leczenia chorób psychicznych, a także kształtowanie odpowiednich postaw społecznych w stosunku do osób chorych psychicznie. Program ma też zapewnić chorym pacjentom powszechny dostęp do opieki zdrowotnej.

Ministerstwo Zdrowia i Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, którzy przygotowali program chcą zmienić istniejącą obecnie sytuację, przez którą wszystkie osoby chore psychicznie bez względu na stopień swojej choroby są zamykane w szpitalach i izolowane od reszty społeczeństwa.

Pomysłodawcy programu zakładają współpracę z samorządem lokalnym i opieką społeczną przy tworzeniu lokalnych ośrodków pomocy terapeutycznej. Tym samym zakładają zwiększenie liczby takich ośrodków między innymi w zakładach karnych, gdzie będą leczeni sprawcy przestępstw na tle seksualnym.

Łączny koszt realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2009-2013 ma wynieść od 755,54 mln zł do 990,54 mln zł.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u