Jak oceniasz nowy serwis?

Od marca świadczenia z ZUS będą wyższe

 

Już od początku marca około 900 tysięcy osób, które otrzymują świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie mogło liczyć na wypłaty w wyzszej wysokości.

Większa kwota świadczeń jest wynikiem waloryzacji, która w tym roku zostanie przeprowadzona na innych zasadach niż dotychczas. Podczas wyliczania wskaźnika waloryzacji pod uwage zostaną wzięte takie kwestie jak wzrost cen oraz wzrost płac. Tegoroczna podwyżka uwzględni podwyżki z dwóch lat (w zeszłym roku podwyżki świadczeń nie było). Szacuje się, że przy tegorocznej podwyżce świadczenia wzrosną o 6,5 %.

Wyższe świadczenia otrzymają Ci, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalne i rodzinne, a także zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Na podwyżki mogą też liczyć osoby otrzymujące emerytury i renty z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz świadczeniobiorcy tzw. służb mundurowych, głównie byli żołnierze i funkcjonariusze oraz ich rodziny.

 

Warto dodać, że wyższe świadczenia zostaną wypłacone w tych samych terminach co zwykle, czyli 1, 5, 10, 15, 20 lub 25 marca.

Waloryzacja wpłynie także na wzrost kwoty wypłacanych najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych. I tak odpowiednia wyniosą one:

  • 636,29 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna,
  • 489,44 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 763,55 zł - renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa,
  • 587,33 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową,


Wzrostowi ulegna również dodatki do emerytur i rent:

  • 163,15 zł - dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie,
  • 306,65 zł - dodatek dla sieroty zupełnej,
  • 163,15 zł - dodatek kombatancki.

 

Źródło: Gazeta Prawna

 

<<< Cofnij...

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u