Jak oceniasz nowy serwis?

Od października zmiany w zasiłkach

Od 1 października wzrosną zasiłki dla najuboższych rodzin przyznawane przez ośrodki pomocy społecznej. Wzrośnie również kwota dochodu na osobę w rodzinie, od której zależeć będzie przyznanie zasiłku socjalnego.

Od października zmiany w zasiłkach

Nowe kryteria wsparcia z pomocy społecznej obowiazywały będą przez 3 lata.
Miesięczne dochody uprawniające do uzyskania świadczeń to 477 zł dla osoby samotnej (do tej pory było to 461 zł), 351 zł na osobę w rodzinie wieloosobowej (było 316 zł) i 207 zł dochodu z 1 ha przeliczeniowego dla rolników na osobę w rodzinie (do tej pory były to 194 zł).
Wzrośnie również wysokość podstawy, od jakiej naliczane są świadczenia dla rodzin zastępczych oraz przyznawane na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki. Będzie to 1647zł, zamiast dotychczasowych 1621 zł.


Rodzaje świadczeń i nowe stawki pomocy, obowiązujące od 1 października 2006r.:
- zasiłek dla osoby samotnej – 477 zł,
- zasiłek dla osoby w rodzinie – 351 zł,
- dochód z 1 ha przeliczeniowego – 207 zł,
- podstawa do obliczania wysokości pomocy dla rodzin zastępczych oraz przyznawane na usamodzielnienie – 1647 zł,
- pomoc na kontynuowanie nauki – 494 zł,
- maksymalna wartość pomocy rzeczowej na zagospodarowanie – 4941 zł,
- minimalna pomoc na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców – 446 zł, kwota maksymalna wynosić będzie – 1175 zł,
- zasiłek stały – 444 zł.


O nowych stawkach przeczytać można w rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych (DzU nr 135 poz. 950).


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u