Jak oceniasz nowy serwis?

Od stycznia więcej pieniędzy dla rodzin zastępczych

 

Jak wynika z rozporządzenia podpisanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które zmienia rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych wynika, że od 1 stycznia 2008 r. wynagrodzenie rodzin zastępczych może wynieść nawet 160 % podstawy ustalonej w ustawie o pomocy społecznej, czyli 2635 zł.

Według nowego rozporządzenia wysokość wynagrodzenia dla zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych ustalać będzie starosta. Kwota wynagrodzenia nie może być jednak wyższa niż 160 % podstawy (czyli 2635 zł), która zawarta jest w ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku. Rozporządzenie określa też minimalną wysokość wynagrodzenia dla rodzin. Nie może być ono niższe niż 1564 zł.

Nowe rozporządzenie wprowadza także nowe zasady obliczania wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, które mają charakter pogotowia rodzinnego.

Przepisy określają, że za okres pozostawania w gotowości do przyjęcia dziecka rodziny otrzymają 95 % podstawy wymiaru, czyli 1564 zł. Natomiast z dniem przyjęcia pierwszego dziecka wynagrodzenie rodzin wzrośnie do 160 % podstawy, czyli do kwoty 2635 zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu. Nowe przepisy obowiązywać będą od 1 stycznia 2008 r.

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u