Jak oceniasz nowy serwis?

Ogłoszono terminy składania wniosków w programie "Uczeń na wsi"

 

 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustala termin od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2008 roku na przyjmowanie przez Oddziały PFRON wniosków gmin o dofinansowanie zakupu pojazdu w ramach obszaru B pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko wiejskie”.

Zarząd PFRON ustala następujące dodatkowe terminy na przystąpienie do realizacji obszaru A pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI” dla gmin miejsko - wiejskich z miastami powyżej 5 tys. mieszkańców, które od dnia 1 stycznia 2008 r. mogą realizować program na obszarach wiejskich oraz w miastach do 5 tys. mieszkańców:

  1. wysyłka przez Oddziały PFRON zaproszeń do przystąpienia do realizacji obszaru A programu – od dnia 11 lutego 2008 r.,
  2. przyjmowanie przez Oddziały PFRON oświadczeń gmin wyrażających gotowość wstąpienia w rolę realizatora obszaru A oraz wystąpień o przyznanie środków finansowych gminie na realizację obszaru A programu – do dnia 15 kwietnia 2008 r.,
  3. przyjmowanie wniosków o dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych przez gminy wyrażające gotowość wstąpienia w rolę realizatora obszaru A programu – do dnia 31 marca 2008 r.

 

<<< Cofnij...

 

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u