Jak oceniasz nowy serwis?

Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
 
Koleżanki i Koledzy
Dyrektorzy i Kierownicy
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie
- wszyscy-

W imieniu zespołu Koordynacyjnego Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, pragnę poinformować, że na mocy decyzji ze spotkania Zespołu w Jastrzębiej Górze z dn. 28.02 - 1.03.2008 kolejne Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie odbędzie się w dniach 03-05 września 2008 r. w Suchedniowie k/ Skarżyska - Kam. w Hotelu „Paradiso”.
Zgodnie z ustaleniami i propozycjami tematyka obrad Forum obejmować będzie min:

- Prezentacje/wystąpienia przedstawicieli PCPR/MOPR
Moduł I: Dobre praktyki w działalności jednostki
Moduł II: Projekty systemowe i konkursowe Europejskiego Funduszu Społecznego, programu operacyjnego Kapitał Ludzki 7.2.1 – Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,
- Powołanie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia PCPR i MOPR,
- Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Przekazując powyższą informację zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie na adres PCPR Skarżysko - Kamiennej zgłoszenia udziału oraz/lub deklaracji wystąpień w w/w modułach.

Koszt pobytu na Ogólnopolskim Forum wynosił będzie nie więcej niż 550 zł brutto. Zgłoszenia do udziału w Forum należy kierować do dyrektor PCPR w Skarżysku Kamiennej Pani Małgorzaty Półtorak w terminie:

- do 31 lipca 2008 r. zgłoszenie wystąpienia na FORUM (deklaracja w załączeniu)
- do 10 sierpnia 2008 r. zgłoszenie udziału (karta zgłoszenia w załączeniu)

na adres e-mail: pcpr.sko@wp.pl. lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Tysiąclecia 22
Po dokonaniu potwierdzenia otrzymacie Państwo dalsze szczegółowe informacje.

Z poważaniem i pozdrowieniami
Andrzej Smulczyński
Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego
za organizatora FORUM
Małgorzata Półtorak
PCPR Skarżysko – Kamienna
 
Zgłoszenie

 

Deklaracja

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u