Jak oceniasz nowy serwis?

Ogólnopolskie konkursy PFRON
Tylko do 25 lipca br. można aplikować w trzech ogólnopolskich konkursach ogłoszonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP - skierowany do samorządów, które mogą pochwalić się nowatorskimi przedsięwzięciami wspierającymi osoby niepełnosprawne. Projekty mogą dotyczyć m.in. działań służących aktywizacji zawodowej i zwiększaniu możliwości na rynku pracy tych, którzy nie mogą sprostać konkurencji z osobami w pełni sprawnymi. Samorządy mogą również zgłaszać przedsięwzięcia, które sprzyjają poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych oraz dają możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym środowiska lokalnego. Wysokość nagrody może wynieść nawet 200 tys. zł. Zasadą jest również organizowanie przez Fundusz spotkania laureatów tak, aby promować najciekawsze działania samorządów lokalnych i stworzyć forum wymiany doświadczeń.

Szczegółowe informacje:  Małgorzata Radziszewska, tel. (22) 652-92-51

OTWARTE DRZWI - zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego problemami osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwanie i upowsze­chnianie materiałów, mogących służyć badaniom i działaniom podejmowanym na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
Konkursem objęte są prace magisterskie i doktorskie, podejmujące tematy związane z problematyką osób niepełnosprawnych, które uzyskały ocenę bardzo dobrą. Pracę zgłosić musi uczelnia, ale nagrody przyznawane są autorom prac. W tym konkursie najwyższa nagroda wynosi 10 000 zł. Skróty najciekawszych nagrodzonych prac publikowane są  w biuletynie informacyjnym Funduszu - BIFRON.

Szczegółowe informacje:  Tomasz Wojakowski, tel. (22) 652-92-58; Izabela Siemaszko; tel. (22) 652-92-59

SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - adresowany do uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz mieszkańców domów pomocy społecznej. Każda placówka może zgłosić po dwie prace z każdej kategorii. W tym konkursie PFRON także przewidział wysokie nagrody, które mogą wynieść 6 tys. zł za pierwsze miejsce. Wernisaż konkursu oraz wystawa pokonkursowa organizowane były m.in. w Zamku Królewskim w Warszawie oraz w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

Szczegółowe informacje:  Natalia Sobczak, tel. (22) 652-92-48; Michał Rydzewski, tel. (22) 652-92-47

Informacje uzupełniające:

Pomysł na zorganizowanie konkursów narodził się w 2003 r. - Europejskim Roku Osób Niepełnosprawnych. Od tego czasu inicjatywa ta stała się coroczną tradycją Funduszu, a uroczystości finałowe - znaczącą imprezą środowiskową. W 2007 roku do PFRON wpłynęło ok. 2 500 prac plastycznych z całej Polski.

Szczegółowe informacje: www.pfron.org.pl

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u