Jak oceniasz nowy serwis?

ONZ w obronie praw niepełnosprawnych

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, przyjąć ma jeszcze we wrześniu nową konwencję dotyczącą spraw osób niepełnosprawnych. Jej celem ma być pełna integracja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych.


Do głównych założeń dokumentu, przygotowanego przez specjalną komisję ONZ, należy ustanowienie równego dostepu dla niepełnosprawnych do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji, a także komunikacji.

Według przewodniczącego komisji, Dona MacKeya, konwencja ma szczegółowo uregulować prawa osób niepełnosprawnych oraz metody wdrażania ich w życie.

Według założeń, wszystkie państwa, ratyfikujące konwencję, będą musiały przyjąć rozwiązania prawne umożliwiające osobom niepełnosprawnym pełne realizowanie ich uprawnień, a także będą musiały przeprowadzić eliminację aktów prawnych, zwyczajów i praktyk, które dyskryminują osoby niepełnosprawne. Ich zadaniem będzie także uświadamianie społeczeństwa, że osoby niepełnosprawne również mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.

Twórcy konwencji chcą doprowadzić do zmiany podejścia do niepełnosprawnych. Zamiast otaczania ich opieką, zapewnienie im praw i wolności, które będą umożliwiały niepełnosprawnym pełne uczestniczenie w życiu społecznym.

Osoby pracujące przy powstaniu konwentu uważają dodatkowo, że zmianie powinny ulec również metody rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.


Projekt konwencji został bardzo pozytywnie oceniony przez brytyjską Komisję ds. Praw Osób Niepełnosprawnych (the Disability Right Commission – DRC).

Według Berta Massiego, przewodniczącego komisji, konwencja w znacznym stopniu pomoże w promocji praw niepełnosprawnych na całym świecie.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u