Jak oceniasz nowy serwis?

Organizacje pozarządowe poprowadzą pośrednictwo pracy

 

Jak wynika z projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, to właśnie one będą mogły poprowadzić doradztwo i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych.

Środki na dofinansowanie fundacji bądź stowarzyszenia, które zorganizują specjalistyczne pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych zostaną przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aby organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowania, będą musiały przygotować niepełnosprawnych do aktywnego poszukiwania pracy lub utrzymać takie osoby w zatrudnieniu.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, stowarzyszenia i fundacje będą też mogły ubiegać się o dopłaty do zakupu, szkolenia i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych lub niepełnosprawnych ruchowo. Na pomoc będą też mogły liczyć te organizacje pozarządowe, które organizują i prowadzą szkolenia dla tłumaczy języka migowego.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u