Jak oceniasz nowy serwis?

Pamiętaj o złożeniu wniosku stypendialnego

 

Niepełnosprawni studenci powinni się spieszyć ze złożeniem wniosku o przyznanie stypendium specjalnego, które przekazują uczelnie wyższe. W Większości szkół termin składania podań upływa bowiem wraz z końcem października.

Prawo do otrzymywania przez niepełnosprawnego studenta specjalnego stypendium wynika z Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawa o szkolnictwie wyższym. Stypendium przyznawane jest w związku z ponoszeniem przez studenta dodatkowych kosztów z tytułu swej niepełnosprawności.

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u