Jak oceniasz nowy serwis?

"Pegaz 2003" terminy przyjmowania wniosków
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustala następujące terminy przyjmowania w 2008 roku, przez Oddziały PFRON, wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu pn. „Pegaz 2003”
1) od dnia 1 kwietnia do 16 maja 2008 roku w module pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się,
2) od dnia 1 lutego do dnia 14 marca 2008 roku w module pomocy w dofinansowaniu likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych – uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u