Jak oceniasz nowy serwis?

Pensjonariusze nie muszą płacić za czas nieobecności w DPS-ie
Według "Gazety Prawnej" (nr 31 z dnia 13 lutego 2007r.) pensjonariusze domów pomocy społecznej, którzy na jakiś czas opuszczają placówkę, nie muszą płacić za czas nieobecności w DPS-ie.Z wyjaśnień udzielonych "Gazecie Prawnej" przez Departament Integracji i Pomocy Społecznej resortu pracy wynika, że jeżeli okres nieobecności pensjonariusza w domu pomocy nie jest dłuższy niż 21 dni w roku kalendarzowym, to nie musi on płacić za swoją nieobecność.Jak pisze "Gazeta Prawna" - "Jest to zgodne z art. 63 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 z późn. zm). Nie ma znaczenia, gdzie przebywa mieszkaniec DPS. Także rodzina, o ile uczestniczy w kosztach utrzymania w tej placówce, również jest zwolniona z odpłatności. Może skorzystać z tego uprawnienia wtedy, gdy mieszkaniec domu przebywał u niej przez czas nieobecności w placówce. Jeśli jej bliski przebywał w szpitalu, wówczas zwolnienie z ponoszenia płatności nie przysługuje. Podobnie jest z gminą. Ta w żadnych okolicznościach nie może skorzystać ze zwolnienia z opłat za pobyt mieszkańca w DPS. Według wspomnianej ustawy, musi ona płacić za okres nieobecności mieszkańca w DPS w ustalonej wcześniej wysokości."

W przypadku, gdy pensjonariusz długotrwale przebywa w szpitalu, gmina na możliwość podjęcia decyzji o całkowitym lub częściowym zwolnieniu go z odpłatności. Gmina będzie jednak musiała wówczas uiścić w DPS-ie opłatę, którą wcześniej wnosił pensjonariusz. Gdyby jednak okres pobytu mieszkańca domu pomocy społecznej w szpitalu znacznie się przedłużał, gmina może podjąć decyzję o uchyleniu decyzji o skierowaniu pensjonariusza do DPS-u. Po opuszczeniu szpitala, osoba ta może złozyć wniosek o ponowne przyjęcie do do placówki i jeśli będzie spełniać podstawowe wymogi, to zostanie do niego przyjęta.

Źródło: Gazeta Prawna


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u