Jak oceniasz nowy serwis?

PFRON dofinansuje wyposażenie miejsc pracy niepełnosprawnych

 

 

Jak podaje dzisiejsza Gazeta Prawna: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie musiał przekazać powiatom środki na zwrot kosztów zatrudnienia i wyposażenia miejsc pracy niepełnosprawnych.

Gazeta Prawna informuje, że PFRON przyznając powiatom pieniądze na cele związane z rehabilitacją niepełnosprawnych będzie musiał uwzględniał także kwoty przeznaczone dotychczas na refundację kosztów zatrudnienia i wyposażenia miejsc pracy niepełnosprawnych oraz dofinansowanie do zakładania firm przez takie osoby. Obowiązek taki wynika z projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom powiatowym i wojewódzkim, które zostało przyjęte przez Radę Ministrów.

Dziennik podaje, że w praktyce będzie to oznaczać, że powiaty będą otrzymywać z funduszu zwrot kosztów wynagrodzenia i składek na ZUS zatrudnionego niepełnosprawnego oraz wyposażenia jegostanowisk pracy. Powiaty będą otrzymywać również zwrot kosztów dofinansowania w przypadku podjęcia przez takie osoby działalności gospodarczej. To nowe formy pomocy, które do ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) wprowadziła nowela z 15 czerwca tego roku.

Gazeta przypomina także, że od 7 listopada pracodawcy mogą składać do starosty wnioski o zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy i zatrudnienia dotychczas bezrobotnych niepełnosprawnych oraz dopłaty przysługującej przy zakładaniu firmy. Jednak wiele powiatów w tym roku nie przekaże im pomocy, ponieważ samorządy albo już wydały wszystkie pieniądze przekazane im przez PFRON w 2007 roku na zadania związane z rehabilitacją niepełnosprawnych, albo nie zmieniły uchwał Rady Powiatu w sprawie podziału pieniędzy z PFRON. Zmiana takiej uchwały umożliwia bowiem przekazanie niewykorzystanych w tym roku pieniędzy na nowe formy pomocy pracodawcom i niepełnosprawnym.

 

Źródło: Gazeta Prawna

 

<<< Cofnij...

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u