Jak oceniasz nowy serwis?

PFRON dofinansuje zakup samochodów dla niepełnosprawnych

 

Osoby niepełnosprawne, którym zakup przystosowanego samochodu ułatwi poruszanie się i aktywność społeczną i zawodową, będą mogły starać się już od września o przyznanie środków na dofinansowanie zakupu przystosowanego samochodu.

W tym roku, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyda 75 milionów złotych na realizację nowych programów celowych. Ze środków zostaną między innymi dofinansowane wyprawki szkolne dla dzieci wiejskich, a także wsparte zostaną zatrudnienia asystentów osób niepełnosprawnych. Środki przeznaczone zostaną także na dofinansowanie zakupu samochodów dla osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie zakupu przystosowaneg o środka transportu będą się mogły starać nie tylko osoby niepełnosprawne, ale także członkowie ich rodzin.

Warto dodać, że fundusz przyznawał już pomoc na zakup przystosowanych samochodów, ale wtedy pomoc mogła uzyskać tylko co trzecia osoba składająca wniosek. Zostało to zakwestionowane przez rzecznika praw obywatela i fundusz zaprzestał z udzielania pomocy. Teraz trwają prace nad szczegółami projektu, aby z pomocy skorzystać mogli wszyscy potrzebujący.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u