Jak oceniasz nowy serwis?

PFRON - KOMUNIKAT z dnia 29 maja 2008 roku

W celu ułatwienia osobom z dysfunkcją narządu wzroku, będącym beneficjentami programu „Komputer dla Homera 2003" dostępu do szkoleń komputerowych, Oddziały PFRON prowadzą listy podmiotów realizujących na terenie danego województwa szkolenia komputerowe. Listy te mają charakter otwarty, są na bieżąco uaktualniane i zostaną udostępnione publicznie na tablicach ogłoszeń w Oddziałach PFRON, oraz na witrynie internetowej Funduszu (zakładka Programy PFRON/Komputer dla Homera/Zestawienia podmiotów).
Podmiot zainteresowany prowadzeniem takich szkoleń na terenie danego województwa oraz umieszczeniem swoich danych na wspomnianej liście może we właściwym Oddziale Funduszu, złożyć wniosek w tej sprawie, wraz z podaniem następujących danych własnych: pełna nazwa podmiotu, adres, telefon/telefony kontaktowe, e – mail, REGON.

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u