Jak oceniasz nowy serwis?

PFRON - KOMUNIKAT z dnia 2 września 2008 roku
 
Od 1 stycznia 2008 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje składki na ubezpieczenia społeczne beneficjentom:

- niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą - niepełnosprawnym rolnikom i rolnikom zobowiązanym do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za niepełnosprawnych domowników

Zgodnie z zapisem § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą (Dz. U. Nr 240 poz. 1756) pomoc publiczna o której mowa w art. 25 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji (...) jest udzielana niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą oraz rolnikom jako pomoc de minimis albo jako pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

W związku z powyższym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako organ udzielający pomocy w celu poświadczenia jej udzielenia (tj. wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne) zobowiązany jest do wydania zaświadczenia o pomocy de minimis albo zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w dniach 29 sierpnia 2008 r. – 3 września 2008 r.

Niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą
oraz
Niepełnosprawnym rolnikom i rolnikom zobowiązanym do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za niepełnosprawnych domowników

przekaże w formie pisemnej zaświadczenia o pomocy de minimis lub zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie potwierdzające udzielenie pomocy publicznej w postaci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne wypłaconej przez Fundusz od 1 stycznia 2008 r.

Fundusz informuje również, że w dokumentach INF-U-G (poz. 22 pkt 2 – wnioskodawca uzyskał pomoc de minimis w kwocie) NIE NALEŻY WYKAZYWAĆ kwot pomocy de minimis wynikających z zaświadczeń wydawanych przez PFRON.

Zaświadczenia o pomocy de minimis, będą przekazywane ww. beneficjentom każdorazowo po udzieleniu pomocy przez PFRON.

Beneficjent, który po otrzymaniu wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dokonał korekty złożonych dokumentów zwiększając bądź zmniejszając kwotę refundacji ogółem otrzyma zaświadczenie „podstawowe” uwzględniające kwoty udzielonej pomocy po złożeniu dokumentów za dany miesiąc oraz zaświadczenie „korygujące” uwzględniające kwoty udzielonej pomocy po dokonaniu korekt.

Otrzymanie zaświadczenia o pomocy de minimis albo zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie nie wymaga kontaktu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Źródło: PFRON
 

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u