Jak oceniasz nowy serwis?

PFRON ogłosił konkursy

PFRON ogłosił 1 marca rozpoczęcie kolejnych edycji konkursów: „Sztuka osób niepełnosprawnych”, „Równe szanse, równy dostęp” oraz „Otwarte drzwi”.

Już po raz kolejny Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nowe edycje konkursów, które związane są z tematyką osób niepełnosprawnych.

Po raz piąty, PFRON zachęca do wzięcia udziału w konkursie "Sztuka osób niepełnosprawnych", który jest ogólnopolskim konkursem plastycznym, przeznaczonym dla uczestników warsztatów terapii zajeciowej, środowiskowych domów samopomocy dla osó niepełnosprawnych, a także dla mieszkańców domów pomocy spoecznej dla niepełnosprawnych. Temat konkursowy to „Rodzina – refleksje” . Dostarczone na konkurs prace będą prezentowane i oceniane w kategoriach: malarstwo, grafika/rysunek, rzeźba kameralna, ceramika, tkanina i aplikacja. Termin zgłaszania prac do konkursu upływa 30 kwietnia br. Za zajęcie 1. miejsca w danej kategorii, placówka zgłaszająca prace otrzyma nagrodę w wysokości 6 000 zł, za drugie moeijsce przewidziano nagrodę w wysokości 5 000 zł, za trzecie 4 000 zł. organizatorzy przyznają także 3 000 zł, które otrzyma placówka zgłaszająca prace. Nagrody zostaną przyznane w każdej kategorii.

Po raz piąty też odbędzie się ogólnopolski konkurs "Równe szanse, równy dostęp", który jest konkursem na najlepszy program jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie jednostki samorządu terytorialnego szczebla i powiatu, a także ich jednostki organizacyjne, pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji właściwego organu statutowego jednostki samorządu terytorialnego. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: gminy wiejskie i miejskie, nie będące powiatami oraz w kategorii powiaty. Za pierwsze miejsce w kategorii gminy wiejskie i miejskie nie będące powiatami, PFRON przewidział nagrodę w wysokości 100 000 zł, a za drugie miejsce 80 000 zł. W klategorii powiaty, za zwycięzcy otrzymają 200 000 zł. Za drugie miejsce można zdobyć 120 000 zł. Termin składania projektów upływa 30 kwietnia 2007 roku.

"Otwarte drzwi" to trzeci z ogłoszonych przez PFRON konkursów. Jest to już czwarta edycja ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym. Konkurs przeznaczony jest dla absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich, a także dla osb, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Do konkursu mogą być zgłoszone prace obronione do 24 miesięcy przed dniem ogłoszenia konkursu, tj. 1 marca 2007 r. Ocena prac magisterskich odbędzie się w trzech kategoriach: rehabilitacja medyczna, rehabilitacja zawodowa i rehabilitacja społeczna. Autorzy najlepszych prac magisterskich w każdej kategorii otrzymają po 5 000 zł, zdobywcy drugich miejsc po 3 000 zł, a trzecich - 2 000 zł. Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzyma 10 000 zł. Dodatkową nagrodą dla laureatów I miejsca - autorów najlepszych prac magisterskich, będzie możliwość odbycia miesięcznego stażu w Biurze lub dowolnym Oddziale Terenowym PFRON-u. Prace należy przesyłac najpóźniej do 30 kwietnia br.

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u