Jak oceniasz nowy serwis?

Pieniądze z PFRON na 2008 rok

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczy 2,9 mld zł na refundację składek na ubezpieczenie społeczne i wynagrodzenia niepełnosprawnych.


Z planu finansowego funduszu, który jest zawarty w projekcie budżetu państwa na 2008 rok wynika, że w przyszłym roku przychody PFRON osiągną kwotę 4,7 mld zł, czyli o 1,3 mld zł więcej niż w 2007 roku. PFRON wyda jednak 5 mld zł, a różnica zostanie natomiast pokryta z rezerwy finansowej, która powstała po wykonaniu planu finansowego za 2007 rok.
Wzrost przychodów funduszu wynika przede wszystkim ze zwiększenia wpłat zakładów pracy. Firmy i instytucje mają obowiązek płacić na PFRON, jeżeli nie zatrudniają odpowiedniej liczby niepełnosprawnych pracowników. W 2007 roku planowane przychody funduszu z tego tytułu mają wynieść w sumie 2,6 mld zł, a w 2008 roku już 3,4 mld zł.
W tym roku przybyło około 3 tys. nowych zakładów, które muszą płacić na PFRON.
Fundusz otrzyma również więcej pieniędzy z budżetu państwa. W 2008 roku dotacja budżetowa wyniesie 930 mln zł, czyli o 470 mln zł więcej niż w 2007 roku Pieniądze te prawie w całości zostaną przekazane na dofinansowanie do wynagrodzeń i refundację składek na ubezpieczenie społeczne niepełnosprawnych pracowników. Porównując z 2007 rokiem fundusz wyda 737 mln zł więcej na finansowanie składek ubezpieczeniowych.
Wydatki na dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych mają być wyższe w roku 2008 o 282 mln zł. Co roku wzrasta wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Według PFRON, zwiększa się też liczba zatrudnionych niepełnosprawnych, a to oznacza większą liczbę beneficjentów takich dopłat.

 

Źródło: www.e-ochronazdrowia.dashofer.pl

 

Cofnij...


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u