Jak oceniasz nowy serwis?

Planują wyższy podatek dla rodzin wielodzietnych

 

Nowy pomysł senatorów. Rodzice będą mogli wybrać, czy chcą otrzymać jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka czy nieco wyższe świadczenie z tytułu ciąży i połogu.

Projekt ustawy, zakładającej możliwość wybrania formy pomocy przez rodziców, którzy spodziewają się dziecka, już niedługo zostanie wniesiony przez Senat do Sejmu.

Rodzice będą mieli do wyboru tzw. becikowe, czyli 1 000 zł dodatku do zasiłku rodzinnego wypłacanego po urodzeniu dziecka, albo świadczenie z tytułu ciąży i połogu, wynoszące 160 zł i wypłacane od trzeciego miesiąca ciąży do trzeciego miesiąca po urodzeniu dziecka.

Aby otrzymać którekolwiek ze świadczeń, dochów na jednego członka w rodzinie wnioskodawcy, nie może przekraczać 504 zł lub 583 zł jesli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Warunkiem, który musi spełnić kobieta wybierająca świadczenie z tytułu ciąży i połogu wypłacane przez dziewięć miesięcy jest konieczność pozostawania pod stałą opieką lekarską i prowadzenie karty przebiegu ciąży.

 

Kolejnym pomysłem senatorów jest podniesienie kwoty wypłacanego dodatku do zasiłku rodzinnego dla rodzin wielodzietnych. W tej chwili dodatek taki wynosi 80 zł na każde trzecie i kloejne dziecko w rodzinie. Od wrzesnia dodatek taki wynosić by miał 100 zł. Senatorowie zastanawiają się także nad możliwością przesunięcia o miesiąc tzw. okresu zasiłkowego, czyli okresu w którym świadczenia rodzinne są wypłacane. Po zmianie rodziny otrzymywałyby świadczenia od października do września.

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u