Jak oceniasz nowy serwis?

Planują zmiany w funkcjonowaniu domów dziecka
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu domów dziecka.Resort pracy chce dokładnie określić liczbę dzieci, które mogą pozostawać pod opieką jednego wychowawcy. Powodem tego są niebezpieczne sytuacje, do których coraz częściej dochodzi w domach dziecka z powodu niewystarczającej liczby opiekunów. Poza tym planowane są zmiany co do wielkości i wyposażenia. Według zmian, które chce wprowadzić ministerstwo, duże domy dziecka będą mogły również zatrudniać osoby, które zajmowałyby się pracami gospodarczymi. Ministerstwo zakłada możliwość zniesienia wymogu utrzymywania przez domy dziecka pokoju dla chorych dzieci, przewiduje jednak utrzymanie gabinetu pielęgniarskiego, wtedy gdy w domu dziecka zatrudniony jest personel medyczny. Najmniejsze domy dziecka bedą miały możliwość rezygnacji z takiego gabinetu, a także z pokoju jadalnego, pomieszczeń do prania i suszenia oraz z pokoi do zajęć terapeutycznych i sportowych.

Wśród proponowanych zmian pojawił się także pomysł, aby pozbawione opieki dzieci cudzoziemców można było kierować do dowolnych placówek opiekuńczo-wychowawczych. O tym fakcie trzeba jednak niezwłocznie powiadomić sąd i wojewodę. Koszty pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach ma na wniosek powiatu właściwego ze względu na położenie placówki, pokrywać wojewoda.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u