Jak oceniasz nowy serwis?

Po 2, 3 i 4 tys. zł dla niepełnosprawnych uczniów ze wsi i małych miast
 
Od 2 do 4 tys. zł otrzymają niepełnosprawni uczniowie z gmin wiejskich lub wiejsko-miejskich na zakup m.in. podręczników, edukacyjnego oprogramowania komputerowego, rowerów, odtwarzaczy DVD itd. Aby otrzymać taką pomoc rodzice lub opiekunowie niepełnosprawnych dzieci muszą złożyć wniosek w urzędzie gminy. Powinni się pospieszyć, ponieważ w tym roku są one przyjmowane do 30 września.

Pieniądze na realizację tego zadania przekaże Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który realizuje program Uczeń na wsi. PFRON zarezerwował na ten cel w tym roku blisko 83 mln zł. Dzięki tym pieniądzom, rodzice będą mogli sfinansować nie tylko zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych, ale także np. wyjazdy podopiecznych na wycieczki szkolne, tzw. zielone szkoły, wyjścia do teatru, kina lub muzeum.

- Szczególnie pomocne dla uczniów z obszarów wiejskich może być dofinansowanie kosztów instalacji internetu w domu ucznia lub abonamentu za korzystanie z takiej usługi – mówi Piotr Pelc, dyrektor szkoły w Korzycach w woj. wielkopolskim.

Rodzice mogą ubiegać się też o dofinansowanie uczestnictwa dzieci w zajęciach  mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej, w tym m.in. obozach, koloniach, zimowiskach zajęciach na siłowni i basenie. Dofinansowanie może obejmować koszty dojazdów na zajęcia i powrotu do miejsca zamieszkania.

PFRON opłaci też niepełnosprawnym uczniom udział w kursach językowych, komputerowych, na prawo jazdy (w przypadku uczniów szkół o profilu samochodowym), korepetycjach oraz zajęciach z logopedą.

- Sądzę że wszyscy niepełnosprawni uczniowie powinni otrzymywać dopłaty do uczestnictwa w kursie na prawo jazdy. Umiejętność prowadzenia pojazdu może być dla nich bezcenna, a obecnie często rezygnują ze jej zdobywania m.in. ze względu na wysokie koszty – mówi Anna Miarka, współwłaścicielka szkoły jazdy Avive z Łodzi.

O pomoc z PFRON mogą ubiegać się uczniowie z rodzin, w których średnie miesięczne dochody brutto przypadające na osobę nie przekraczają 1123,20 zł. Muszą oni posiadać orzeczenie o niepełnosprawności oraz rozpoczynać lub kontynuować w tym roku naukę w szkole.

Wysokość dofinansowania z PFRON w ciągu jednego roku szkolnego nie może przekroczyć:

2 tys. zł  dla ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

3 tys. zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.

4 tys. zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania czesnego.

Źródło: Gazeta Prawna

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u