Jak oceniasz nowy serwis?

Pomoc dla poszkodowanych w pożarze w Kamieniu Pomorskim
Pierwsze pieniądze - 165 tys. zł zostały przelane z budżetu wojewody na konto gminy w Kamieniu Pomorskim.
To doraźna pomoc dla poszkodowanych w pożarze budynku socjalnego, do którego doszło w nocy - 13 kwietnia.
Pieniądze do gminy zostały przekazane na podstawie ustawy o pomocy społecznej, która przewiduje wypłatę zasiłków socjalnych dla poszkodowanych rodzin w wysokości do 10 tys. zł na rodzinę (5 tys. zł z budżetu państwa i 5 tys. zł z budżetu samorządu). Łącznie na wypłatę dla 33 poszkodowanych rodzin przeznaczono 330 tys. zł (165 tys. z budżetu państwa i 165 tys. z budżetu gminy).

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u