Jak oceniasz nowy serwis?

Pomoc dla kombatantów i ich rodzin jest zwolniona z podatku

 

Według ustawy z 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 99, poz. 658) pomoc pieniężna wypłacana kombatantom i ich rodzinom jednorazowo bądź przez jakiś czas, jest zwolniona od PIT. Wynika z tego, że środki wypłacane z Państwowego Funduszu Kombatantów nie podlegają opodatkowaniu.

Pomimo tego, iż zmiany w ustawie o podatku zostały opublikowane dopiero na początku czerwca, to nowe przepisy obowiązują z mocą wsteczną już od 1 stycznia 2007 r.

Dodajmy, iż od 20 czerwca 2007 r. zasady przyznawania pomocy kombatantom reguluje nie tylko rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie kryteriów, form i trybu przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów (Dz.U. nr 53, poz. 334). Od tego dnia w szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek kombatanta, innej osoby uprawnionej, może przyznać pomoc pieniężną na innych warunkach niż określone w tym rozporządzeniu.

 

Źródło: Gazeta Prawna

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u