Jak oceniasz nowy serwis?

Pomoc dla przedsiębiorców zatrudniających niepełnosprawnych

Już dziś wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom, którzy w swoich firmach zatrudniaja osoby niepełnosprawne. Jeśli Komisja Europejska wyrazi zgodę, to dopłaty przekazywane wszystkim przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, świadczone w ciągu trzech kolejnych lat, mogą przekroczyć 15 milionów Euro.

Największe publiczne wsparcie moga otrzymać przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zatrudnienie osób niewidomych i upośledzonych umysłowo.

Warunkiem udzielenia dofinansowania dla przedsiębiorców jest, według nowych przepisów, ponoszenie przez nich kosztów zatrudnienia osób niepełnosprwanych. Mogą to być koszty: poniesione na adaptację pomieszczeń dla potrzeb pracowników niepełnosprawnych, wynikające z niższej produktywności osób niepełnosprawnych (np. zwiększony czas wykonywania czynności przez te osoby, dodatkowy urlop wypoczynkowy i skrócony czas pracy, zwolnienia od pracy z powodu uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych). Mogą to być również koszty wynikające z nabycia lub dostosowania urządzeń przeznaczonych dla potrzeb niepełnosprawnych, a także koszty powstałe w związku z zatrudnieniem pracowników, którzy pomagają niepełnosprawnym w wykonywaniu ich obowiązków.

Jeśli przedsiębiorca prowadzi zakład pracy chronionej, do kosztów tych wlicza się także koszty budowy, instalacji lub rozbudowy danego zakładu oraz koszty administracyjne i transportowe (jeśli wynikają z zatrudnienia osób niepełnosprawnych).

Wysokość udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców zależy uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności zatrudnionego przez niego pracownika.

  • 130 % najniżeszej pensji obowiązującej w grudniu roku poprzedzającego rok otrzymywania pomocy otrzyma pracodawca za zatrudnienie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
  • 110 % otrzyma pracodawca zatrudniający osobę zaliczoną do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
  • 50 % najniższego wynagrodzenia otrzyma natomiast za zatrudnienie osoby zaliczanej do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
  • W przypadku niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz osób niewidomych maksymalną wysokość zwiększa się o dodatkowe 75 proc.

Rozporządzenie będzie obowiązywało do 31 grudnia 2008 r.

Żródło: Gazeta Prawna


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u