Jak oceniasz nowy serwis?

Pomoc z PFRON dla żołnierzy

Tylko funkcjonariusze służb mundurowych muszą starać się o dodatkowe orzeczenia o niepełnosprawności, jeśli chcą skorzystać na przykład z turnusów rehabilitacyjnych.
Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych z prośbą o zmianę przepisów dotyczących orzecznictwa rentowego służb mundurowych. Obecnie, aby skorzystać z pomocy, jaką otrzymują osoby niepełnosprawne na podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.), funkcjonariusze służb mundurowych muszą uzyskać nie tylko orzeczenie o niezdolności do służby, ale także orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane przez powiatowe zespoły ds. orzekania. Aby skorzystać na przykład z dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych lub zakupu sprzętu medycznego, muszą więc zdobyć dwa różne orzeczenia przyznawane na podstawie dwóch różnych ustaw (o zaopatrzeniu emerytalnym danej służby oraz o rehabilitacji). Taka sytuacja powoduje niezadowolenie służb i poczucie gorszego traktowania osób niezdolnych do służby w porównaniu z pobierającymi świadczenia z ZUS - uważa Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich.
Zgodnie z art. 5 ustawy o rehabilitacji orzeczenia o niezdolności do pracy, o jakie mogą ubiegać się pracownicy niebędący funkcjonariuszami służb, z mocy prawa są równoważne z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności (np. orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności). Uzyskanie orzeczenia o niezdolności do pracy umożliwia im więc staranie się o pomoc przyznawaną na podstawie ustawy o rehabilitacji. Tylko funkcjonariusze służb muszą uzyskać jeszcze dodatkowo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.


żródło: Gazeta Prawna


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u