Jak oceniasz nowy serwis?

Powiaty łatwiej wypłacą pomoc niepełnosprawnym
 
Powiatowe centra pomocy rodzinie rozpatrzą wnioski niepełnosprawnych o dofinansowanie zakupu potrzebnego im sprzętu przed ich zamówieniem.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia z 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. nr 96, poz. 861 z późn. zm.). Zgodnie z nim wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie zakupu będzie mógł być rozpatrzony jeszcze przed złożeniem zamówienia. Z takiej możliwości będą mogły skorzystać osoby, które złożyły zlecenie zakupu. Podstawą do przyznania pomocy finansowej będzie bowiem kopia zlecenia na zakup niezbędnego przedmiotu wraz z ofertą przygotowaną przez producenta. Dotychczas nie było takiej możliwości. Według obecnie obowiązujących przepisów podstawą do wypłaty było przekazanie dokumentów rozliczeniowych w ciągu 14 dni od ich wystawienia.

Zmiana ta ułatwi dostęp do korzystania z dofinansowania ze środków PFRON przez osoby, które nie mają pieniędzy na zakup przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku jednostki samorządu terytorialnego będą musiały wystawić Zaświadczenie potwierdzające przyznanie dofinansowania. Dodatkowo samorząd musi złożyć zobowiązanie do wypłaty uzgodnionej kwoty.

Źródło: Gazeta Prawna

Autor: Bożena Wiktorowska

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u