Jak oceniasz nowy serwis?

Powstał Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych w Warszawie

 

Wydział do Spraw Osób Niepełnosprawnych powstał niedawno w Urzędzie Miasta w Warszawie. Funkcjonuje w strukturach Biura Polityki Społecznej i jest odpowiedzią władz Warszawy na dużą liczbę potrzebujących pomocy osób niepełnosprawnych.

Główne zadania jakie wykonywać będzie Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych to podejmowanie działań służących pełnej integracji społecznej, aktywizacji zawodowej, a także przeciwdziałanie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Poza tym, Wydział nadzorował będzie program, mający na celu objęcie niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy usługami asystentów, którzy pomoga im w życiu, "Asystent osoby niepełnosprawnej". Z pomocy astystenta skorzystać mogą wszystkie osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej, bądź też orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Wydział współpracuje także z organizacjami pozarządowymi i wspólnie z nimi realizuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z Urzędem Pracy w Warszawie i ośrodkami pomocy społecznej. Zadaniem Wydziału jest też kontrola i nadzór nad domami pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle chorych.

 

Adres:

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
Warszawa, ul. Niecała 2, pok. 21
tel.: 022 595 32 15

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u