Jak oceniasz nowy serwis?

Pożyczki dla niepełnosprawnych tylko do 30 lipca

 

Tylko do 30 lipca br. niepełnosprawne osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą starać się o przyznananie pożyczki ze środków PFRON na ten cel. Od 31 lipca br. pożyczka przestania obowiązywać, a jej miejsce zastąpi bezzwrotna dotacja.

Od 30 lipca br. przestanie obowiązywać art. 12 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przewidujący pożyczki dla niepełnosprawnych osób na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej. W jej miejsce pojawi się możliwość otrzymania jednorazowej, bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności. Zmiany takie wprowadziła ustawa z 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 115, poz. 791).

Przyznawana przez PFRON pożyczka mogła wynieść nawet trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 81 274,20 zł). Zastępująca ją dotacja będzie niższa o połowę i wyniesie nie więcej niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u