Jak oceniasz nowy serwis?

Pracodawcy otrzymają dofinansowania w terminie
 
PFRON już modyfikuje system obsługi dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych, tak aby od nowego roku, mimo zmiany przepisów, pomoc była udzielana w terminie.

W 2009 roku na pewno nie zabraknie pieniędzy na dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników - zapewnił Wojciech Skiba, prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Od stycznia zmienią się zasady udzielania takiego wsparcia. Pracodawcy nie będą musieli odrębnie ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń i refundację opłaconych składek ZUS niepełnosprawnych. Otrzymają dofinansowanie maksymalnie 75 proc. kosztów płacy (łącznie wynagrodzeń i składek). Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o rehabilitacji, która wprowadza takie zmiany. Teraz czeka ona już tylko na podpis prezydenta.

- Jeżeli ustawa ta nie wejdzie w życie, od nowego roku fundusz nie będzie mógł wypłacać pomocy pracodawcom - mówi Wojciech Skiba.

Przekazywanie wsparcia na podstawie obecnie obowiązujących przepisów byłoby bowiem niezgodne z rozporządzeniem KE nr 800/2008 w sprawie tzw. wyłączeń blokowych.

Ze względu na fakt, że zmiany będą miały poważny wpływ na funkcjonowanie firm, PFRON jeszcze przed wejściem w życie noweli (oraz aktów wykonawczych do niej) rozpocznie modyfikację systemu obsługi dofinansowań i refundacji. W przeciwnym razie od lutego (czyli pierwszego miesiąca, w którym pomoc będzie wypłacana na nowych zasadach), nie byłby przygotowany do przekazywania pieniędzy pracodawcom osób niepełnosprawnych.

Fundusz nie przewiduje problemów z wypłatą środków na nowych zasadach.

- System w 100 proc. wychwytuje błędy we wnioskach pracodawców, które wstrzymywałaby lub opóźniały wypłatę pomocy. Firmy natychmiast wiedzą, co muszą poprawić - mówi Wojciech Skiba.

Podkreśla, że jeśli fundusz miałby problemy z zapewnieniem pieniędzy na dofinansowania do wynagrodzeń (m.in. z powodu podwyższenia o 30 proc. podstawy obliczania takiej pomocy), PFRON przekaże na ten cel środki, które miały być wydatkowane na inne cele, np. na programy realizowane przez fundusz.

Źródło: Gazeta Prawna

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u