Jak oceniasz nowy serwis?

Program wyrównywania różnic między regionami

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim informuje iż w 2008 roku Powiat Tomaszowski może uczestniczyć w programie pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”.


Powiat może ubiegać się o dofinansowanie w trzech obszarach wyżej wymienionego programu tj:

  • w obszarze A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny;
  • w obszarze B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  • w obszarze D – likwidacja barier transportowych.

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków PFRON w wyżej wymienionych obszarach nie może przekroczyć 75 % kosztów realizacji całego projektu.


Warunkiem uczestnictwa w w/w projekcie jest:

  1. posiadanie uchwalonego Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
  2. nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
  3. nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
  4. nieposiadanie wymaganych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

 

Informacje o programie dostępne są na stronie internetowej PFRON: http:/www.pfron.org.pl

 

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u