Jak oceniasz nowy serwis?

Projekt nowego systemu naliczania rent z tytułu niezdolności do pracy

 


Projekt nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o emeryturach i rentach z FUS, oraz niektórych innych ustaw, został 11 lutego 2008 r. przekazany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.Projekt zawiera propozycje dotyczące:
wprowadzenia nowego systemu naliczania rent z tytułu niezdolności do pracy dla osób urodzonych po 1948 r., powiązanego z wysokością odprowadzanych składek, zgodnego z zasadami wyliczania świadczeń w nowym systemie emerytalnym,
zmiany przepisów powodującej, że renta z tytułu niezdolności do pracy nie ulegałaby zmniejszeniu ani zawieszeniu z tytułu osiągania przychodów z pracy zarobkowej, bez względu na ich wysokość.

 

Zobacz projekt


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u