Jak oceniasz nowy serwis?

Przedsiębiorcom łatwiej będzie uzyskać refundację z PFRON
 
W ciągu dwóch tygodni PFRON będzie musiał zrefundować opłacone składki ZUS niepełnosprawnych przedsiębiorców. Od września złożą oni tylko jeden wniosek o taką pomoc.

Osoby niepełnosprawne, które prowadzą działalność gospodarczą, nadal będą miały prawo do refundacji opłaconych składek ZUS ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tak wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 12, poz. 94).

Od 1 stycznia 2009 r. PFRON nie będzie już oddzielnie dofinansowywał wynagrodzeń i refundował składek pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Otrzymają oni zwrot maksymalnie 75 proc. kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika (łącznie pensji i składek). Natomiast renciści, którzy prowadzą firmę, nadal będą otrzymywać refundację swoich składek. Fundusz będzie miał jednak więcej czasu na ich refundację. Projekt przewiduje bowiem wydłużenie terminu, w jakim Fundusz musi przelać kwotę refundacji na rachunek bankowy niepełnosprawnego przedsiębiorcy (z 7 do 14 dni).

- Takie rozwiązanie może szczególnie niekorzystnie wpłynąć na płynność finansową małych firm, zwłaszcza że dotychczas PFRON często spóźniał się z wypłatą środków w terminie - mówi Bogna Nowak-Turowiecka, ekspert KPP.

Wnioski nadal będzie można składać zarówno w wersji elektronicznej, jak i pisemnej.

Jednocześnie wszystko wskazuje na to, że od września tego roku osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą nie będą musiały już składać dwóch formularzy, aby ubiegać się o zwrot składek. Tak wynika z przygotowanego przez resort pracy projektu nowelizacji rozporządzenia z 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych (Dz.U. nr 240, poz. 1754 z późn. zm.). Resort pracy planował, że nowe rozporządzenie wejdzie w życie 1 sierpnia. Zrezygnował z tego pomysłu, aby nie zaskakiwać pracodawców zmianą procedury na kilka dni przed składaniem wniosków o taką pomoc.

Zgodnie z projektem dwa formularze, które obecnie muszą wypełniać niepełnosprawni przedsiębiorcy (wniosek o wypłatę refundacji o symbolu Wn-U oraz miesięczna informacja m.in. o podstawach wymiaru składek o symbolu INF-U-G), zostaną zastąpione jednym formularzem o symbolu Wn-U-G. Informacje, które należy zamieścić w nowym wzorze, pokrywają się z tymi wpisywanymi do starych formularzy. Różnica jest taka, że w nowym wniosku niepełnosprawny będzie musiał zamieścić znacznie mniej danych niż w starym.

- Jeśli jednak po 1 września 2008 r. ktoś złoży do PFRON stary wniosek, Fundusz go nie odrzuci. Wyselekcjonujemy dane, jakie należy podać zgodnie z nowym wzorem - zapewnia Wojciech Skiba, prezes PFRON.
 
Żródło: Gazeta Prawna

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u