Jak oceniasz nowy serwis?

Przekaż 1 % podatku dla potrzebujących
Możesz pomóc hospicjum, albo konkretnej fundacji. Wystarczy, że wpłacisz na konto wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego określoną kwotę, a później odliczysz ją w swoim zeznaniu podatkowym.
Jeśli chcesz pomóc przekazując 1 % podatku dochodowego dla potrzebującej Twojej pomocy organizacji pożytku publicznego, wystarczy, że wybierzesz ją spośród listy organizacji pożytku publicznego dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://www.ms.gov.pl pod hasłem Krajowy Rejestr Sądowy, albo bezpośrednio pod adresem: http://opp.ms.gov.pl i wpłacisz na jej konto określoną kwotę. Jeśli odczuwasz taką potrzebę, możesz też wesprzeć kilka organizacji.
Wpłaty należy dokonać na zidentyfikowany wcześniej numer konta organizacji i dokonać na nie wpłaty w banku lub na poczcie. Kwota, którą chcesz wpłacić jest dowolna, ale należy pamiętać, że będziesz mógł z niej (w zeznaniu rocznym) odliczyć jedynie kwotę do wysokości 1% należnego podatku. Jesli zatem chcesz wpłacić na konto organizacji kwotę dokładnie odpowiadającą 1% należnego podatku, to najpierw powinieneś obliczyć należny za dany rok podatek, obliczyć jeden procent podatku i dopiero tę określoną kwotę wpłacić na konto wybranych organizacji.
Należy pamiętać, że odliczyć można wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego, które zostały dokonane między 1 maja 2006, a dniem złożenia rocznego zeznania podatkowego, nie później jednak niż do dnia 2 maja 2007 roku.
Aby odliczyć przekazany 1 % podatku, należy wypełniając zeznanie roczne PIT, wpisać w rubryce "Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego" kwotę dokonanej wpłaty, nie większą jednak niż odpowiednik 1% wyliczonego należnego podatku. Ważne jest, aby wpisywaną kwotę zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Więcej informacji na temat tak zwanego "1 procenta" znajdziecie na stronie www.jedenprocent.pl

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u