Jak oceniasz nowy serwis?

Publiczne środki na rehabilitację niepełnosprawnych

Rady powiatu mogą już przyjmować uchwały w sprawie podziału publicznych środków na rehabilitację niepełnosprawnych. W tym roku do podziału jest 826 mln zł.

W 2008 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekaże powiatom na ich zadania związane z rehabilitacją ponad 45 mln zł więcej niż rok temu. Pieniądze te są potrzebne samorządom, gdyż od listopada ubiegłego roku pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych mogą ubiegać się o nowe rodzaje pomocy, np. zwrot kosztów wyposażenia miejsc pracy tych osób, a sami niepełnosprawni o jednorazowe dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

- Zainteresowanie tymi formami pomocy jest bardzo duże - mówi Małgorzata Półtorak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej.

Dlatego zarząd powiatu przeznaczył na te cele aż 700 tys. zł z łącznej kwoty 2 mln zł, jaką otrzymał z PFRON na zadania związane z rehabilitacją. Dyrektor skarżyskiego PCPR podkreśla jednak, że środków będzie i tak za mało, więc centrum wspólnie z powiatowym urzędem pracy będą wnioskować do PFRON o dodatkowe środki.

- Zainteresowanie pożyczką lub zwrotem kosztów wyposażenia miejsca pracy jest duże, bo pracodawcy i niepełnosprawni mogą otrzymać nawet około 40 tys. zł pomocy - mówi Janusz Lichacz, dyrektor PCPR w Elblągu.

Najwięcej pieniędzy, jak co roku, powiaty przekażą na rehabilitację społeczną niepełnosprawnych, czyli na przykład na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych czy likwidację barier architektonicznych. W ubiegłym roku na zadania związane z taką pomocą powiaty wydały aż 96 proc. wszystkich środków otrzymanych z PFRON. Tylko 4 proc. przeznaczyły na rehabilitację zawodową, która długofalowo jest skuteczniejsza niż rehabilitacja społeczna. Jeśli bowiem niepełnosprawny podejmuje pracę, jego szef dostosowuje miejsce pracy do jego potrzeb, a on sam podnosi swoje kwalifikacje zawodowe podejmując dalszą edukację. Zatrudnienie przyczynia się więc także do jego rehabilitacji społecznej.

- Trudno nam jednak wygospodarować większe pieniądze na rehabilitację zawodową, bo wysokość środków z PFRON jest ograniczona, a samo prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej pochłania prawie połowę pieniędzy - mówi Janusz Lichacz.

W tym roku powiaty mogłyby wydać mniej środków na rehabilitację społeczną, gdyby mniej osób niepełnosprawnych chciało skorzystać z dopłat do turnusów rehabilitacyjnych. Po ubiegłorocznej zmianie przepisów nie mogą być już finansowane wyjazdy, które mają wyłącznie wypoczynkowy, a nie specjalistyczny charakter. Jednak ośrodki organizujące turnusy dostosowały swoją ofertę do nowych przepisów. Dyrektorzy PCPR nie przewidują więc, że w tym roku uda im się zaoszczędzić na finansowaniu rekreacji i przeznaczyć te środki na rehabilitację zawodową.

 

 

*publikacja artykułu Gazeta Prawna


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u