Jak oceniasz nowy serwis?

Refundacje składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych

 

 

Refundacje składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych

Uwaga:
Za okres od 01/2009 r. obowiązują nowe formularze wniosków o refundację składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych.

Formularze wniosku o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych obowiązujące za okres od 01/2009

 • dla osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą - Wn-U-G (pobierz)

 • dla niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika - Wn-U-A (pobierz)

Formularze wniosku o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych obowiązujące za okres 12/2008

 • dla osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą - Wn-U-G - strona 1 (pobierz), strona 2 (pobierz)
 • dla niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika oraz dla pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną  - Wn-U- (pobierz).

  Załączniki do dokumentu głównego Wn-U:
 • Wn-U cz. II - (pobierz
 • Załącznik dotyczący niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika  - INF-U-A (pobierz)
 • Załącznik dotyczący pracownika - INF-U-P (pobierz)

Formularze wniosku o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych obowiązujące za okres 01 – 11/2008  Wn-U- część I (pobierz).

Załączniki do dokumentu głównego Wn-U:

 • Wn-U cz. II - (pobierz
 • Załącznik dotyczący niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika  - INF-U-A (pobierz)
 • Załącznik dotyczący pracownika - INF-U-P (pobierz)
 • Załącznik dotyczący osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą - INF-U-G (pobierz)

Wnioskodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne dokonuje, na formularzu, rozliczenia środków uzyskanych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres roczny w terminie do dnia 15 lutego roku następnego.

 • Formularz wniosku o rozliczenie rozliczenia środków uzyskanych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za rok 2008 – INF-U-R (pobierz)
 • Informacja o wysokości i rodzaju podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, stanowiąca załącznik do rozliczenia rocznego – INF-U-Kz (pobierz)
 • Jeżeli pracodawca uzyskiwał za r.2008 zarówno refundację składek na ubezpieczenia społeczne, jak i dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, składa rozliczenie roczne albo na formularzach INF-U-R i INF-U-Kz, albo na formularzach INF-D-R (pobierz)i INF-D-Kz (pobierz)
 • Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ogłoszoną w Dz. U. nr 237 z roku 2008 poz. 1652, za rok 2009 wnioskodawca nie składa już rozliczenia rocznego.

 

 
 
 

Źródło: www.pfron.org.pl

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u