Jak oceniasz nowy serwis?

Renciści mogą mieszkać w dowolnych krajach Unii

 

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu uznał wczoraj, że polskie przepisy, w myśl których Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zawiesić wypłatę renty inwalidzkiej Polakom mieszkającym za granicą są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości opowiedział się w sprawie Haliny Nerkowskiej - inwalidki od 1985 roku mieszka w Niemczech, której w 2002 roku ZUS zawiesił wypłatę przyznanej renty inwalidzkiej z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego w miejscach odosobnienia w okresie deportacji. ZUS uznał, że Polakom mieszkajacym zagranicą renta się nie należy. Pani Helena Nerkowska odwołała się od decyzji ZUSu do Sądu Okręgowego w Koszalinie. Następnie Sąd zwrócił się z prośbą o odpowiedź do Trybunału, czy przepis polskiej ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, który uzależnia wypłatę renty inwalidom wojennym od zamieszkiwania w Polsce, jest zgodny z prawem unijnym. Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że przepisy takie są niezgodne z prawem unijnym i renciści muszą mieć wypłacane świadczenia nawet jeśli mieszkają poza granicami kraju.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u