Jak oceniasz nowy serwis?

„Rodzice zastępczy – miłość prawdziwa”
Piknik rodzinny inaugurujący kampanię społeczną „Rodzice zastępczy – miłość prawdziwa” organizowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Telewizję Polską S.A. i Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej odbył się w sobotę, 23 września br. w miejscowości Karlin (woj. zachodniopomorskie).

Głównym celem kampanii jest promocja rodzicielstwa zastępczego, a także wprowadzenie do polskiego prawa odpowiednich regulacji, które byłyby korzystne dla rozwoju rodzinnych form opieki.

Od wielu lat Polska podejmuje starania w celu zreformowania opieki nad dzieckiem osieroconym. Niestety ich efekty nie są takie, jakich oczekiwano. Do końca 2006 roku placówki opiekuńczo-wychowawcze miały ulec przekształceniu i wychowywać nie więcej niż 30 dzieci, jednak większości z nich nie udało się osiągnąć tych standardów. Chcemy definitywnie rozwiązać ten problem. Naszym celem jest likwidacja instytucjonalnych domów dziecka i rozwój rodzinnej opieki zastępczej, ale także budowanie systemu wsparcia dla rodziców zastępczych i wspieranie go pedagogami, psychologami, pracownikami socjalnymi i byłymi wychowawcami placówek. W naszych działaniach chcemy wykorzystać znakomite wzorce europejskie. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że możemy korzystać z dorobku innych państw tak, aby wykorzystywać osiągnięcia i ustrzec się błędów. Głęboko wierzę, że jedyną szansą na pomoc osieroconym społecznie dzieciom jest wychowanie w rodzinie, dlatego rozpoczęłam szeroki dialog społeczny ze środowiskami rodzin zastępczych i kampanię „Rodzice zastępczy – miłość prawdziwa”. Mam nadzieję, że nie tylko wpłynie ona na rozwój rodzinnej opieki zastępczej, ale pomoże stworzyć pozytywny wizerunek opiekunów i wykreuje modę na rodzicielstwo zastępcze.” – mówi Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister w Departamencie ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt wspierany jest przez Telewizję Polską S.A., która już od 23 września rozpoczęła emisję spotu promujacego rodzicielstwo zastepcze. Poza tym, programy dotyczące rodzicielstwa zastępczego, obecne będa w TVP przez cały rok


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u