Jak oceniasz nowy serwis?

Rodziny zastępcze też dostaną pomoc
 
Osoby opiekujące się dorosłym niepełnosprawnym i rodzice zastępczy mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne.

Od 31 lipca o świadczenie pielęgnacyjne poza rodzicami lub opiekunem faktycznym mogą ubiegać się inni członkowie rodziny (także zastępczej), na których ciąży obowiązek alimentacyjny. Świadczenie przysługuje z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub osobą dorosłą.

Inni członkowie rodziny (także zastępczej) mogą domagać się także zaległych świadczeń pielęgnacyjnych, jeśli ośrodki pomocy społecznej odmówiły im ich przyznania przed 31 lipca 2008 r. Osoby te muszą w ciągu miesiąca złożyć skargę o wznowienie postępowania.

- Mają czas do 31sierpnia 2008 r. - mówi Agnieszka Lachman-Filipiak z kancelarii Linklaters.

Dodaje, że skutkiem wznowienia postępowania będzie uchylenie wcześniejszej decyzji i przyznanie świadczenia od miesiąca, w którym wniosek został złożony, czyli np. od lutego 2006 r.

31 lipca zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw dwa wyroki TK (P 27/07, P 41/07), które uznały art. 17 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych za niekonstytucyjny. Dotychczas świadczenie pielęgnacyjne (420 zł miesięcznie) mogła otrzymać matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka, z orzeczoną niepełnosprawnością łącznie ze wskazaniami stałej i długotrwałej opieki.

Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego mogą ubiegać się o nie, pod warunkiem że nie podjęły pracy lub zrezygnowały z niej, aby opiekować się osobą niepełnosprawną. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł miesięcznie.
 
Źródło: Gazeta Prawna

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u