Jak oceniasz nowy serwis?

Rozporządzenia wspomagające zatrudnianie osób niepełnosprawnych podpisane

 


Minister Joanna Kluzik-Rostkowska 17 października podpisała 3 rozporządzenia wspomagające zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Rozporządzenia zostały skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenia wchodzą w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.


Podpisane rozporządzenia to:

  1. w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne -->Zobacz<--
  2. w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej -->Zobacz<--
  3. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej -->Zobacz<--

 

 

Powyższe dokumenty nie stanowią źródła prawa. Zostały zamieszczone jedynie w celach informacyjnych.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u