Jak oceniasz nowy serwis?

Rusza pilotażowy program PFRON

 

Dotychczasowy stopień zaspokojenia potrzeb w ramach realizacji programów PFRON umożliwiających osobom niepełnosprawnym zakup samochodu był niezwykle niski (w ramach programu "Pegaz" nie przekroczył 33%). W związku z tym, Najwyższa Izba Kontroli zaleciła, aby zasady realizacji programu były konstruowane w taki sposób, by zapewniały jak największy stopień zaspokojenia potrzeb w oparciu o dostępne w danym momencie środki finansowe. Niniejszy program zakłada realizację wskazanego przez NIK zalecenia, poprzez skierowanie pomocy do osób niepełnosprawnych, doświadczających największych trudności w poruszaniu się. Zaproponowane formy pomocy, umożliwią zwiększenie liczby beneficjentów pomocy w ramach likwidacji barier transportowych.


Program obejmuje dwa obszary :
* Obszar A - pomoc w zakupie samochodu osobowego lub oprzyrządowanego samochodu osobowego,
* Obszar B - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Adresatami programu są:


* w ramach obszaru A:

  • zatrudnione lub uczące się, pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, legitymujące się prawem jazdy kategorii B, posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, wydane z powodu znacznej dysfunkcji narządu ruchu, obejmującej co najmniej jedną kończynę dolną,
  • dzieci niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli wymagają rehabilitacji leczniczej a jeden z rodziców lub opiekun prawny posiada prawo jazdy kategorii "B

* w ramach obszaru B:

  • pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę, potwierdzające możliwość prowadzenia pojazdu mechanicznego.

Ze środków PFRON przeznaczonych na realizację programu może być udzielona pomoc w formie:
* dofinansowania zakupu samochodu osobowego,
* dofinansowania zakupu oprzyrządowanego samochodu osobowego,
* dofinansowania kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B.
Maksymalna kwota udzielonego dofinansowania, zależna jest od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy i jest wyznaczana dla każdego wnioskodawcy zgodnie z algorytmem zawartym w procedurach realizacji programu przy czym:

1) wielokrotność najniższego wynagrodzenia za pracę wyznaczająca maksymalne dofinansowanie jakie można przyznać w ramach programu wynosi:

a) dla samochodu osobowego - 18,
b) dla oprzyrządowanego samochodu osobowego - 22,
c) dla kosztów uzyskania prawa jazdy:
d) dla kosztów kursu i egzaminów - 1,25,
e) dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy - 0,75.

2) wnioskodawcy, których dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym jest równy lub wyższy niż czterokrotność najniższego wynagrodzenia mogą uzyskać dofinansowanie w kwocie równej 25% maksymalnej kwoty udzielanego dofinansowania.

W ramach każdego obszaru programu można uzyskać dofinansowanie tylko jeden raz.

Samochód zakupiony z udziałem środków PFRON musi być:

1) w przypadku samochodu osobowego - fabrycznie nowy,
2) w przypadku oprzyrządowanego samochodu osobowego - fabrycznie nowy lub nie starszy niż trzyletni, z uwzględnieniem pkt 3,
3) w przypadku oprzyrządowanego samochodu osobowego, którego jedyne oprzyrządowanie stanowi automatyczna skrzynia biegów lub inne akcesoria i urządzenia dostępne w wersji standardowej - fabrycznie nowy.


Do uzyskania dofinansowania niezbędne jest wniesienie przez wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie mniejszej niż:

1) dla samochodu osobowego i oprzyrządowanego samochodu osobowego - w kwocie nie mniejszej niż 50% ceny zakupu,
2) dla kosztów uzyskania prawa jazdy - w kwocie nie mniejszej niż 15% tych kosztów.


Program będzie realizowany przez Oddziały PFRON.

Więcej informacji na www.pfron.org.pl

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u