Jak oceniasz nowy serwis?

Ryczałtowcy też będą mogli korzystać z pomocy społecznej

Trybunał Konstytucyjny uchylił przepis ustawy o pomocy społecznej, który w praktyce uniemożliwiał płatnikom podatków w formie ryczłtowej otrzymywanie wsparcia z pomocy społecznej.

Zgodnie z uchylonym przez Trybunał przepisem, za dochód ryczałtowców przyjmowało się zdeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Nie mogła ona być jednak niższa niż minimalna składka, wynosząca 60% przeciętnego wynagrodzenia.
Oznaczało to, że minimalne deklarowane dochody ryczałtowców nie mogły byc niższe niż około 1500 zł.
W praktyce ryczałtowcy nie mogli uzyskać wsparcia z pomocy społecznej, gdyz kryterium dochodowe wynosi w tym przypadku 316 zł na osobę w rodzinie, albo 461 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Poza tym, w przypadku ryczałtowców przyjęto inną zasadę ustalania dochodu niż w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdził, że przepis ustawy był sprzeczny z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości społecznej, zasadą równości i niedyskryminacji, a także prawem do pomocy dla rodziny w trudnej sytuacji materialnej.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u