Jak oceniasz nowy serwis?

Samorządy otrzymają więcej pieniędzy z PFRON
 
O 10,3 proc. wzrośnie dofinansowanie przekazywane samorządom na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej.

Od 1 stycznia 2009 r. dopłata do uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej w warsztatach terapii zajęciowej wzrośnie z 13 414 zł do 14 796 zł. Natomiast dofinansowanie do zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika zakładów aktywności zawodowej będzie wynosić 18,5 tys. zł (obecnie 16 772 zł). Tak wynika z rządowego projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym, który wczoraj przyjęła Rada Ministrów.

Rząd tłumaczy podwyżkę faktem, że obecna wysokość środków przekazywanych przez PFRON na jednego uczestnika WTZ lub pracownika ZAZ została ustalona na podstawie kosztów działalności tych instytucji w 2002 roku. Od 2003 roku nie była ona zmieniana. Tymczasem w ciągu pięciu kolejnych lat (do 2007 roku) nastąpił ponad 10-proc. wzrost cen towarów i usług, co ma decydujący wpływ na działalność zarówno warsztatów terapii zajęciowej, jak i zakładów aktywności zawodowej.

- Bez podwyżki nie moglibyśmy zatrzymać najlepszych specjalistów prowadzących rehabilitację osób niepełnosprawnych - mówi Marta Kowaliszyn, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie.

Dodatkowo samorządy często odmawiają współfinansowania działalności WTZ, powołując się na różne interpretacje przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92).

Projekt rozporządzenia umożliwia też przekazywanie wyższych dofinansowań zakładom aktywności zawodowej. Od nowego roku PFRON przekaże bowiem samorządom środki na dofinansowanie zatrudnienia w ZAZ osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Obecnie, ze względu na brak odpowiednich przepisów wykonawczych do ustawy z 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 115, poz. 791), PFRON wypłaca pomoc wyłącznie na zatrudnienie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Brak możliwości wliczenia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do liczby osób zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej powoduje, że PFRON przekazuje mniej pieniędzy na działalność ZAZ, niż umożliwiają przepisy ustawy o rehabilitacji.
 
Źródło: Gazeta Prawna

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u