Jak oceniasz nowy serwis?

Sejm zdecyduje o dopłatach dla zakładów pracy chronionej
 
Posłowie chcą, by zakłady pracy chronionej otrzymywały dodatkowo 25 proc. najniższego wynagrodzenia za zatrudnienie osób ze szczególnymi schorzeniami.

Jutro Sejm może uchwalić rządowy projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przewiduje on m.in., że pracodawcy zatrudniający te osoby otrzymają maksymalnie 75 proc. kosztów ich płacy (wynagrodzenia i składek). Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Nadal jednak nie wiadomo, jaką ostatecznie pomoc państwa, otrzymają zakłady pracy chronionej. Projekt przewiduje, że będą mogły one liczyć na dofinansowanie w wysokości 2042 zł w przypadku zatrudnienia osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1786 zł za osobę ze stopniem umiarkowanym oraz 765 zł za zatrudnienie niepełnosprawnego w stopniu lekkim.

W trakcie drugiego czytania klub PiS zgłosił poprawkę, zgodnie z którą zakłady pracy chronionej mogłyby otrzymać dodatkowe dofinansowanie w wysokości 25 proc. płacy minimalnej (czyli 319 zł od 1 stycznia 2009 r.) za zatrudnienie pracownika niewidomego lub osoby, u której stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję.

- Proponujemy również wprowadzić zasadę refundacji podwyższonych kosztów zatrudnienia najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych - mówi Filip Libicki, poseł PiS.

Chodzi m.in. o koszty administracyjne lub transportowe ponoszone w związku z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych. Kwota refundacji miałaby być ustalona ryczałtowo (jako procentowa część płacy minimalnej).

Szanse na przyjęcie obu poprawek są jednak niewielkie. Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, tłumaczył w Sejmie, że w wyniku zmiany przepisów w przyszłym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i tak przeznaczy na dofinansowania o 272 mln zł więcej niż przewidują obecne przepisy. Podkreślił też, że w trakcie prac nad ustawą posłowie włączyli już do projektu rządowego rozwiązanie, które ma złagodzić skutki, jakie nowelizacja może wywołać w ZPChr. O rok wydłużyli termin zrównania publicznej pomocy dla otwartego i chronionego rynku pracy.

Źródło: Gazeta Prawna

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u