Jak oceniasz nowy serwis?

Sejm znowelizował ustawę o pomocy społecznej.
Powiaty i gminy nie będa już ustalały zasad odpłatnosci za pobyt w ośrodkach interwencji kryzysowej. Pobyt w nich jest bezpłatny.
Sejm znowelizował ustawę o pomocy społecznej i doprecyzował tym samym, że pobyt w ośrodkach interwencji kryzysowej jest bezpłatny.
Do zadań własnych rad powiatów lub gmin będzie należało określanie zasad odpłatności za czas spędzony w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Starosta wraz z pomocą Powaitowych Centrów Pomocy Rodzinie, będzie sprawował nadzór nad ośrodkami interwencji kryzysowej. Będzie on też nadzorował działalność rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Zmany w ustawie, wyeliminowały wątpliwości, które dotyczyły obliczania zmiany dochodu, która nie wpływa na wysokość świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, czyli nie powoduje też konieczności zmiany decyzji administracyjnej.
Teraz Ustawa trafiła do Senatu.
Źródło: Rzeczpospolita

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u